Pewna blondynka martwiła się, że mechanik okaże się kolejnym naciągaczem. Z ulgą przyjęła wiadomość, że jej samochód wymaga tylko wymiany płynu do kierunkowskazów.

Regulamin PDF
W skrócie:

Ogłoszenia dodane do serwisu są sprawdzane przez Administratora przed wyświetleniem ich na stronie, dlatego mogą ukazać się po pewnym czasie.

Ogłoszenia zawierające treści niezgodne z regulaminem serwisu będą usuwane.

Prosimy nie dodawać kolejnego TAKIEGO SAMEGO ogłoszenia,
gdy poprzednie jest jeszcze aktywne w naszym serwisie.
Ogłoszenia dublowane nie będą publikowane, a autor ogłoszenia
zostanie o tym fakcie poinformowany TYLKO wtedy,
gdy w ogłoszeniu poda do siebie adres e-mail.

Serwis i-olesnica.pl zastrzega sobie prawo do edycji ogłoszenia lub zmiany kategorii ogłoszenia w przypadku gdy ogłoszenie jest dodane w niewłaściwej kategorii lub zawiera treści niedozwolone.

Pamiętaj, że dodanie zdjęcia do ogłoszenia zwiększa szanse na przeczytanie go, jednocześnie uatrakcyjniając wygląd ogłoszenia.

Czas emisji ogłoszenia: 45 dni.

Wprowadzenie:

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu i-olesnica.pl – internetowego serwisu prowadzonego w domenie i-olesnica.pl

2. i-olesnica.pl jest platformą komunikacyjną przeznaczoną do czasowego zamieszczania ogłoszeń.

3. i-olesnica.pl Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a mająca zdolność prawną pod warunkiem wyrażenia zgody na treść niniejszego regulaminu.

Zasady korzystania z serwisu:

1. Zabrania się zamieszczania treści lub materiałów łamiących przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności mogących zawierać:

  • treści wulgarne, obraźliwe, naruszające zasady dobrego wychowania lub etykiety, propagujące przemoc lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami;
  • treści naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;
  • treści mogące wprowadzić lub wprowadzające w błąd;
  • treści dotyczące świadczenia usług ogólnie uznanych za naganne, jak: prostytucja, piramidy finansowe, lichwa, czy inne formy godzące w ogólnie przyjęte normy obyczajowe i prawne;
  • treści dotyczące organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie;
  • treści zawierające informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych lub innych podobnych grach losowych;
  • wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom Serwisu;
  • reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Serwisu;

2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży: narkotyków, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich, towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju albo innego przestępstwa, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, towarów, które nie istnieją.

3. Serwis i-olesnica.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści ogłoszenia.

4. Serwis i-olesnica.pl może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Serwis i-olesnica.pl dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administracji.

6.Serwis i-olesnica.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników, którzy oferują sprzedaż towarów lub usług ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi w ramach ogłoszeń.

7. Serwis i-olesnica.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, która odbyła się za pośrednictwem Serwisu.

8. Prezentowane na stronach Serwisu ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

9. Serwis i-olesnica.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis i-olesnica.pl nie jest także w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.

Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Serwis i-olesnica.pl. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Serwis poinformuje na stronie internetowej i-olesnica.pl

 

Reklama


Reklama


Reklama